Wie zijn we?


Na jarenlange ervaring, in eerste instantie als bedienden en later als zelfstandige vennoten, hebben Joeri Schepens en Kris Decoster besloten zelf een eigen boekhoudkantoor op te richten in Merchtem.
Dat maakt dat het reeds opgebouwde cliënteel zich situeert in diverse sectoren.


We streven ernaar een op maat gesneden oplossing te bieden voor ons cliënteel, waarbij kwaliteit, persoonlijke begeleiding en een professionele aanpak centraal staan. We bieden daarom een totaalpakket van diensten en adviezen aan, van opstart tot afsluiting, voor eenmanszaak, vennootschappen, vzw's en vrije beroepen.


De optimalisatie van onze dienstverlening gebeurt in nauwe samenwerking met de nodige professionele partners, zijnde notarissen, fiscale advocaten, bedrijfsrevisoren, …


Schepens & Decoster BVBA is erkend door het B.I.B.F. Beide zaakvoerders en de vennootschap beschikken over een erkenningsnummer.